เทปล่อน

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > เกี่ยวกับ ฟลูออโรพลาสติก

เกี่ยวกับ ฟลูออโรพลาสติก

ฟลูออโรพลาสติก (Fluoroplastics) เป็นชื่อเรียกทั่วไปของสารพลาสติกที่มีอะตอมฟลูออรีนแบ่งออกได้เป็น 9 ชนิด รวมถึงสารตัวหลักอย่าง พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene: PTFE) และ เพอร์ฟลูออโรแอลคอกซี แอลเคน (Perfluoroalkoxy alkane: PFA)
เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษในด้านการทนความร้อน ความเรียบลื่น ไม่เหนียว ทนต่อสารเคมี แรงเสียดสีต่ำ และเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี (ไม่นำไฟฟ้า)

สินแร่ที่เป็นวัตถุดิบหลักของฟลูออโรพลาสติก (แร่ฟลูออไรต์) สินแร่ที่เป็นวัตถุดิบหลักของฟลูออโรพลาสติก
(แร่ฟลูออไรต์)

คุณสมบัติเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง ทั้งในการขนส่งและในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหาร, เคมีภัณฑ์, อุปกรณ์กึ่งตัวนำ, แอลซีดี, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องบิน และยานอวกาศ เป็นต้น จึงทำให้ฟลูออโรพลาสติกเป็นกุญแจสำคัญในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

Teflon™(เทฟลอน) คืออะไร

Teflon™(เทฟลอน) เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของฟลูออโรพลาสติก ผลิตโดยดูปองท์ (DuPont)
ดร.รอย พลันเค็ต (Dr. Roy Plunkett) ได้ค้นพบ Teflon™(เทฟลอน) ในปี 1938 ที่บริษัทดูปองท์ สหรัฐอเมริกา
ในขณะนั้น ดร.พลันเค็ต กำลังค้นหาสารทำความเย็นใหม่ ๆ เขาจึงได้เก็บก๊าซเตตระฟลูออโรเอทิลีน (Tetrafluoroethylene: TFE) ในภาชนะแรงดันเพื่อการทดลอง ในวันหนึ่ง เมื่อเขาเปิดฝาภาชนะ และไม่พบก๊าซออกมา เขาจึงผ่าครึ่งภาชนะดังกล่าวเพื่อตรวจดูสิ่งที่อยู่ภายใน และพบว่าผนังด้านในของภาชนะถูกปกคลุมด้วยผงสีขาว และนั่นก็เป็นการค้นพบของสาร PTFE
ซึ่งสมุดบันทึกการทดลองของ ดร.พลันเค็ต ในวันนั้น ยังถูกเก็บรักษาไว้ถึงทุกวันนี้ที่ดูปองท์
PTFE ถูกใช้ในอุปกรณ์ทางการทหารในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง แต่จากนั้นในปี 1945 ดูปองท์ได้จดทะเบียน PTFE ในชื่อทางการค้าว่า Teflon™(เทฟลอน) และเริ่มผลิตและทำการตลาดของสินค้า Teflon™(เทฟลอน) เพื่อผู้บริโภคในปี 1946
ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆสามารถนำ Teflon™(เทฟลอน) มาใช้ได้
โดยในปี 2015 สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า Teflon™(เทฟลอน) ถูกย้ายจากดูปองท์มาเป็นของบริษัทเคมัวร์ (Chemours™)

ประวัติของฟลูออโรพลาสติก

ปี บริษัทผู้ผลิต เหตุการณ์
1937 L.G.Farben ค้นพบ PCTFE
1938 DuPont ค้นพบ PTFE
1940 DuPont เริ่มการผลิต PTFE เชิงอุตสาหกรรม
1948 DuPont ค้นพบ PVDF
1950 DuPont เริ่มการผลิต PVDF อย่างจริงจัง
1954 Daikin Industries, Ltd. เริ่มการผลิต PCTFE เชิงอุตสาหกรรม
1955 Daikin Industries, Ltd. เริ่มการผลิต PTFE เชิงอุตสาหกรรม
1957 3MCompany ได้รับอนุญาตผลิต PCTFE
1959 DuPont-Nittou Chemical Industries,Ltd. เริ่มการผลิต PTFE
1962 Daikin Industries, Ltd. เริ่มการผลิต FEP เชิงอุตสาหกรรม
1965 Penwalt เริ่มการผลิต PVDF
1970 KUREHA CORPORATION เริ่มการผลิต PVDF เชิงอุตสาหกรรม
1972 DuPont เริ่มการผลิต ETFE เชิงอุตสาหกรรม
DuPont เริ่มการผลิต PFA เชิงอุตสาหกรรม
Asahi Glass Co.,Ltd. เริ่มการผลิต ETFE เชิงอุตสาหกรรม
1976 Du Pont-Mitsui Fluorochemicals Company, Ltd. เริ่มการผลิต PFA
1982 Daikin Industries, Ltd. เริ่มการผลิต PFA เชิงอุตสาหกรรม
1983 Asahi Glass Co.,Ltd. เริ่มการผลิต PTFE
1986 Du Pont-Mitsui Fluorochemicals Company, Ltd. เริ่มการผลิต FEP
1987 Asahi Glass Co.,Ltd. เริ่มการผลิต PFA เชิงอุตสาหกรรม
1988 - เริ่มการผลิต ฟลูออโรพลาสติกแบบอ่อนนุ่ม อย่างจริงจัง
1989 Asahi Glass Co.,Ltd. ขยายการผลิต สีของพอลิฟลูออโรพลาสติกให้ทนต่อสภาพอากาศ
1994 Du Pont-Mitsui Fluorochemicals Company, Ltd.
Daikin Industries, Ltd.
ขยายการผลิต PTFE แบบดัดแปลง
1996 Du Pont-Mitsui Fluorochemicals Company, Ltd. เริ่มการผลิต PFA แบบใหม่สำหรับตลาดอุปกรณ์กึ่งตัวนำอย่างจริงจัง
2004 Asahi Glass Co.,Ltd. ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลฟลูออโรพลาสติก
2006 KUREHA CORPORATION ขยายการผลิต PVDF เรซิน

คุณสมบัติของ PTFE

โครงสร้างทางโมเลกุลของ PTFE ทำให้เรซินนี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย

  สูตรโครงสร้าง โครงสร้างสามมิติ
PE PE โครงสร้างแบบพลานาซิกแซก
PTFE PE โครงสร้างแบบเกลียว

คุณสมบัติที่ 1 ทนความร้อน ทนไฟ (ทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน) และทนต่อสภาพอากาศ

● สาเหตุ: C-F มีพลังงานพันธะสูง

  พลังงานพันธะ [ kJ/mo l ]
C-H พันธะ (สำหรับ CH₄) 412 (CH₄)
C-F พันธะ (สำหรับ CF₄) 484 (CF₄)

คุณสมบัติที่ 2 ไม่เกาะติดผิว กันน้ำและกันน้ำมัน

● สาเหตุ: แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยและมีพลังงานอิสระพื้นผิว (แรงตึงผิว) ต่ำ

ประเภทสาร มุมสัมผัสกับน้ำ [มุม] พลังงานในการยึดติด [dyn/cm]
PTFE 114 43.1
ซิลิโคน 90 ~ 110 47.8 ~ 72.7
PE 88 75.2

คุณสมบัติที่ 3 ทนสารเคมี

● สาเหตุ: C-C ถูกล้อมรอบด้วยอะตอมฟลูออรีน (F) อย่างแน่นหนา

คุณสมบัติที่ 4 ดัชนีหักเหต่ำ และ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกต่ำ

● สาเหตุ: ความสามารถในการเกิดมีขั้วของ C-F มีจำกัด

[ คำอธิบาย ]
▪ C-F: พันธะ คาร์บอน-ฟลูออรีน
▪ CC: พันธะ คาร์บอน-คาร์บอน
▪ ความสามารถในการเกิดมีขั้ว: ความง่ายในการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้า
[ อ้างอิง ]
▪ JFIA [Fluorine resin Handbook]

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ดังต่อไปนี้

ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1963 บริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ จำกัด ได้มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับฟลูออโรพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นมาโดยตลอด
ผลิตภัณฑ์ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่แผ่นเมมเบรนหลังคา ผ้าอุตสาหกรรมเคลือบ เทปกาว แผงวงจรลามิเนต และวัสดุแปรรูปต่างๆ
โปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการแปรรูป

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.