สายสเนคเคิล (snakle hose) ท่อฟลูออโรเรซิ่น

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > หลอด  > สายสเนคเคิล (snakle hose)

สายสเนคเคิล (snakle hose)

สายสเนคเคิล (snakle hose)

ท่อฟลูออโรเรซิ่น มีคุณสมบัติยืดหยุ่นด้วยวิธีการขึ้นรูปในแบบพิเศษของบริษัท เหมาะสำหรับการใช้งานท่อที่ต้องการความอิสระ รัศมีการงอน้อย สามารถผลิตซีรีส์ I ซึ่งมีรูปร่างโค้งงอต่อเนื่องกัน และซีรีส์ S ซึ่งมีรูปร่างแบบเกลียวได้

การใช้งาน

▪อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
▪เครื่องมือที่ใช้แสง(Optical)
▪ท่อที่มีคุณสมบัติต้านทานสารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์
▪ท่อที่ใช้สารเคมีในแขนงงานด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์หรือแขนงงานด้านฟิสิกส์และเคมี

S ซีรี่ส์ ชนิดของเรซิ่น :PTFE

เป็นท่อ PTFE เป็นร้องมีลักษณะเป็นรูปเกลียว มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและสามารถลดการตกค้างของเหลวภายในหลอดได้

ตัวอย่างการใช้งาน
▪อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
▪เครื่องมือที่ใช้แสง(Optical)
▪ท่อที่มีคุณสมบัติต้านทานสารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน
+120°C
คุณลักษณะเด่น
●มีรูปร่างที่สามารถลดการตกค้างของของเหลวที่อยู่ภายในหลอดได้
●มีรูปร่างที่ลดการตกค้างของของเหลวที่ผิวภายในได้
●สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป
ของเขตของตาราง
ขนาดที่กำหนด
(mm)
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางชั้นนอก
A(mm)
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางชั้นใน
B(mm)
ความหนา
C(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีผล
D(mm)
รัศมีการงอ
(R) (mm)
แรงดันทำลาย อุณหภูมิปรกติ
(MPa)
ความยาว
L1,L2(mm)
ความยาวโดยรวม
L3(m)
4×7 5.5~7.0 4.5~6.0 0.5 4.0 10 1.5 15~30 10
5×8.5 6.5~9.0 5.5~8.0 5.0 14 1.1
7×11 8.5~11.0 7.5~10.0 7.0 16 0.8 15~35
9×13 10.5~13.0 9.5~12.0 9.0 18 0.6 15~40
11×16.5 12.5~15.5 11.5~14.5 11.0 20 0.5
※เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีผลเป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น
※ขนาด(Dimension) ที่นอกเหนือดังกล่าวข้างต้น ขอให้ปรึกษาต่างหาก

ซีรี่ส์ I ชนิดของเรซิ่น : PFA

เป็นท่อที่มีร่องรูปร่างเหมือนยอดเขาหลายลูกซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับ PFA

ตัวอย่างการใช้งาน
▪อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
▪เครื่องมือที่ใช้แสง(Optical)
▪ท่อที่ใช้สารเคมีในแขนงงานด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์หรือแขนงงานด้านฟิสิกส์และเคมี
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน
+150°C
คุณลักษณะเด่น
●มีคุณสมบัติยืดหยุ่นดีเยี่ยม จึงทำงานที่ต้องหมุนเล็กน้อยได้ง่ายขึ้น
●มีคุณสมบัติที่มีความโปร่งใสสูง จึงสามารถใช้สายตาดูปริมาณของเหลวที่ไหลได้
●มีคุณสมบัติไม่เหนียว ต้านทานสารเคมีดีเยี่ยม
●สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น
ของเขตของตาราง
ขนาดที่กำหนด
(inch)
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางชั้นนอก
A
(mm)
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางชั้นใน
B
(mm)
ความหนา
C
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีผล
D
(mm)
รัศมีการงอ
(R)
(mm)
ทำลาย อุณหภูมิปรกติ
(MPa)
ความยาว
L1,L2(mm)
ความยาวโดยรวม
L3(mm)
1/4 6.8 6.0 0.41 5.5 1.6 1.5 19 ต่ำสุด
150
ใหญ่สุด
2000
3/8 10.3 9.2 0.55 8.5 2.4 1.3 25
1/2 13.5 12.1 0.68 11.0 3.2 1.3 25
3/4 20.3 18.7 0.78 17.4 4.8 0.9 38
1 26.7 24.8 0.93 23.0 6.4 0.8 50
※เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีผลเป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น
※ขนาด(Dimension) ที่นอกเหนือดังกล่าวข้างต้น ขอให้ปรึกษาต่างหาก